Tag Archives: nhà máy xử lý rác

Quảng Trị sắp có nhà máy xử lý rác thải công suất 100 tấn/ngày đêm

UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định về việc cấp chủ trương đầu tư cho Công ty CP Môi trường T-Tech Quảng Trị và Công ty CP tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Gio Linh. Dự án […]