T-TECH: TẬP ĐOÀN TIÊN PHONG VỀ XỬ LÝ RÁC THẢI

Hàng năm, nước ta thải ra trung bình hơn 28 triệu tấn rác, tương đương với 0,3 kg rác bình quân đầu người mỗi ngày. Thực tế, việc quản lý và xử lý rác thải trong nhiều năm qua đã được các cấp, các ngành quan tâm, đầu tư, nhưng chưa ngang tầm với nhu cầu đòi hỏi bức thiết hiện nay. Ở khu vực đô thị mới chỉ thu gom đưa đến bãi chôn lấp tập trung đạt khoảng 60-65%, còn lại rác thải xuống ao hồ, sông ngòi, bên đường. Còn ở khu vực nông thôn, rác thải hầu như không được thu gom, những điểm vứt rác tràn ngập khắp nơi. Ở khu vực khám chữa bệnh, vẫn còn những bất cập trong việc thu gom và tiêu huỷ rác thải, nhất là chất thải có các thành phần nguy hại. Có thể nói rằng: Tỉ lệ rác thải chưa được xử lí và tái sử dụng ở Việt Nam chiếm một số lượng lớn.

Nhận thức được vấn đề “nóng” về rác thải, Tập đoàn Công nghệ T-Tech Việt Nam (sau đây viết tắt là T-TECH) là doanh nghiệp tiên phong trong tư vấn, đầu tư xây dựng Nhà máy, cung cấp, lắp đặt dây chuyền xử lý rác với nhiều công suất khác nhau phù hợp với từng địa phương. Với kinh nghiệm hơn 18 năm hoạt động, T-TECH đã tự nghiên cứu, sản xuất thành công: Lò đốt rác thải sinh hoạt, Lò đốt rác thải công nghiệp, Lò đốt rác thải y tế, Lò đốt rác phát điện, với công nghệ tiên tiến, phù hợp với quy chuẩn: QCVN 02:2012/BTNMT, 30:2012/BTNMT và 61-MT:2016/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.