Category Archives: Thư Viện Video

RÁC THẢI COVID-19: KHÔNG THỂ KHÔNG XỬ LÝ

(Trăn trở của người làm rác: TS. Nguyễn Đình Trọng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ T-TECH Việt Nam) Phải nói rằng, phong trào chống dịch COVID chưa bao giờ mạnh mẽ như ngày nay, cảm giác “Toàn quốc kháng chiến”, “Chống dịch như chống giặc” thể hiện rất rõ mọi lúc, mọi nơi. […]